Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

Naše základní škola

Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, p.o.,

Zvětšit mapu
Pohraniční stráže 193
348 13 Chodová Planá
IČO 750 069 79

Odloučené pracoviště:
348 13 Chodová Planá, Kyjovská 343 - MŠ a ŠJ
348 13 Chodová Planá, Kyjovská 361 - ŠD

Zřizovatel: Městys Chodová Planá
Právní forma: obec
IČO: 00259 861
Adresa: Pohraniční stráže 129
348 13 Chodová Planá

Ředitel organizace: Mgr. Jan Ambrož

Jmenován na základě usnesení Rady obce Chodová Planá č.j. 564 / 04 ze dne 30.07. 2004 s účinností od 01.08.2004 do doby realizace konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele organizace a následně na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 26.10. 2004 a usnesení Rady obce Chodová Planá č.j. 932 / 04 ze dne 18.11. 2004 a na základě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŠMS/6202/04 ze dne 03.11. 2004 s účinností od 01.11. 2004.

Vedoucí učitelka předškolního zařízení: Dana Müllerová

Vedoucí školní jídelny a hospodářka: Jiřina Vondrášková

Sekretářka školy: Bc. Gabriela Kozová

Kontakt:
Tel: +420 374 792 590, +420 605 722 411
e-mail: zs. chodovaplana@seznam.cz
www: http://www.skola-chodova-plana.com

Datum založení školy: 1.1. 2003

Datum poslední aktualizace zařazení do sítě škol: 1.1. 2005

REDIZO (Resortní identifikátor právnické osoby): 650053486

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
1. Mateřská škola kapacita 90 dětí                          IZO 107546281
2. Základní škola kapacita 100 žáků                       IZO 102464031
3. Školní družina kapacita 50 žáků                          IZO 115900195
4. Školní jídelna kapacita 150 jídel                          IZO 102628912

Základní škola v Chodové Plané má ve školním roce 2020 - 2021 celkem 91 žáků.

1. třída 24 žáků Mgr. Ivana Jelínková

2. třída 15 žáků Mgr. Jana Sklenářová

3. třída 20 žáků Mgr. Blanka Dedíková

4. třída 9 žáků Mgr. Kateřina Uhrová

5. třída 23 žáků Mgr. Dana Vopatová

Další pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Monika Pelánová, Bc. Gabriela Kozová, Martina Plicová, Renáta Hornáková

Nepedagogičtí zaměstnanci: Pavol Zálešák - školník, Barbora Jahodová - uklízečka