Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Informace pro rodiče v souvislosti s provozem ZŠ a MŠ Chodová Planá od 17. května 2021

Na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 sděluji, že:

- ruší se povinnost homogenních tříd a skupin

- umožňuje se osobní přítomnost všech dětí v ŠD Chodová Planá a její provoz bude probíhat standardním způsobem - do ŠD budou chodit všichni přihlášení žáci 1. - 5. třídy ranní družina bude probíhat v budově ZŠ a odpolední družina v budově ŠD. Pokud v této souvislosti bude potřeba přihlašovat nové žáky na oběd od pondělí, učiňte tak ve školní jídelně/kuchyni, prosíme, co nejdříve.

- zaměstnanci ZŠ i MŠ a žáci ZŠ se nadále testují jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden, nebo chybí-li v daný den, tak v den příchodu do MŠ, nebo ZŠ

- provoz ZŠ zůstává jinak v tomto období nadále neměnný

- Budeme testovat testy LEPU a Singclean

- od 10. 5. není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob - při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák ZŠ nebo zaměstnanec ZŠ a MŠ nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Opatření k zápisu do MŠ Chodová Planá pro školní rok 2021/2022

Ředitel ZŠ a MŠ Chodová Planá vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole Chodová Planá.

Zápis proběhne 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje stav, že zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žadatel (prostřednictvím zákonného zástupce) podá vyplněné dokumenty: zápisní list, žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítětepřihláška ke stravování ve školní jídelně. Taktéž k žádosti přiloží: kopii rodného listu, doložení řádného očkování dítěte dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Přihlášku je tedy možné doručit datovou schránkou, nebo emailem s elektronickým podpisem, nebo osobně vložením do poštovní schránky ZŠ či MŠ v deskách, nebo obálce A4. Pokud nemá žadatel ani jednu z možností, kontaktuje telefonicky zastupující vedoucí učitelku MŠ Bc. Markétu Vanišovou k projednání konkrétní situace na telefonním čísle: 724 834 860.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji období v rozmezí od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Podrobnější informace ke stažení ZDE

- Tiskopisy ke stažení zde: http://www.skola-chodova-plana.com/materska-skola/tiskopisy-ke-stazeni/

- Datová schránka: a29mb86

- e-mail: ms.chodovaplana@seznam.cz

Informace o zápisu do I. tříd pro školní rok 2021 - 2022

K plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Chodová Planá se přihlásilo celkem 18 zájemců, 4 z nich zažádali o odklad PŠD o jeden rok. Všem zájemcům bylo vyhověno a v nejbližších dnech obdrží kopii rozhodnutí o přijetí/odkladu PŠD svých schránek. Pokud to epidemiologická opatření dovolí, bude v měsíci červnu svolána informativní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáků naší školy v budově ZŠ.