Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Týká se i zrušení společného zpívání ZŠ a MŠ na uvedené akci. Je nám to líto, protože je to citelný zásah do adventní atmosféry naší obce, ale s ohledem na razantní šíření nemoci chápeme (a chápejme) hrozící rizika, která si bohužel často uvědomíme až v době, kdy se nás osobně dotknou a není před nimi úniku. Přejeme všem, aby zůstali i díky tomuto zrušení zdraví a užili si advent v kruhu rodiny a blízkých přátel.

POSTUP ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ v případě pozitivního AG samotestu

1. V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob.

2. Škola kontaktuje zákonného zástupce a po poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu (do té doby žák vyčká v izolaci na převzetí zákonným zástupcem). Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

3. Povinné ověření v případě pozitivního AG testu - škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce daného žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře žáka a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto ověřovacímu vyšetření.

4. V případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.

5. V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-

6. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.

TESTOVÁNÍ 22. a 29. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo preventivní testování ve školách ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021 a tím pádem proběhne v naší základní škole také.

· testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

· Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

· Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování – nemoc – test), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

· Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

* * *