Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Sdělení Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ ChP

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Chodová Planá. Jedná se o dobrovolný spolek, který si založili rodiče sami a je nezávislý na fungování školy. Jeho úkolem je dobrovolná pomoc škole, komunikace s rodiči, pomoc a podpora slabým i talentovaným žákům a další. Mezi nejviditelnější činnosti patří pořizování pomůcek prvňáčkům, balíčky pro odcházející žáky, organizace Maškarního plesu pro děti a podzimní Drakiády, pomoc při běžeckých i cyklistických závodech, při pořádání Dětského dne, příspěvky na školní výlety, na plavání, podpora činnosti školní družiny (pomůcky, herní prvky) i mateřské školy (Pálení čarodějnic, dárky pro předškoláky…). Hlavní výbor spolku je složen z rodičů dětí školy, a proto se i pravidelně obměňuje. Současné členky výboru vykonávají činnost již více než 6 let, jejich děti již chodí na jiné školy a výhod spolku nijak nevyužívají. Současný předseda nemůže z časových důvodů funkci vykonávat. Je tedy třeba hlavní výbor obměnit, zvolit nového předsedu spolku a dosadit nové členy výboru. Členové končícího výboru tedy prosí rodiče stávajících žáků o spolupráci, protože se jim činnost SRPDŠ osvědčila a pokud skončí, bude spolek rozpuštěn. Chcete-li ale vy, vaši známí nebo třeba prarodiče vašich dětí vést SRPDŠ nebo se alespoň aktivně podílet na jeho činnosti, kontaktujte prosím původní vedení spolku přes Simona Hlačíkovou, tel.: 728 779 119, nebo mail simona.hlacikova@seznam.czV průběhu měsíce listopadu proběhne před třídními schůzkami (cca 3. - 4. listopadový týden) schůze výboru, na kterou jste všichni zváni. V rámci schůze dojde ke zvolení nového výboru a jeho předsedy. Nebude-li dostatek zájemců, bude spolek rozpuštěn.

Sdělení školy

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Tzn. že od 13. 9. 2021 proto nebude v ZŠ Chodová Planá probíhat screeningového testování žáků.

***