Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

S platností od 11. 9. 2020 platí pro žáky ZŠ povinnost nosit roušku, nebo respirátor ve společných prostorách školy (vstupní hala, šatna, chodby, toalety). V průběhu vyučování ve třídě mohou žáci roušku sejmout.

Informace k provozu MŠ Chodová Planá od 01. 09. 2020 do odvolání

Předávání dětí

· Dítě doprovází do areálu MŠ zákonný zástupce.

· Doprovod s dítětem dodržují při příchodu do areálu MŠ a po celou dobu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

· U vstupních dveří do budovy MŠ předá rodič dítě pověřenému pracovníkovi MŠ - zpravidla asistentkám.

· Měření tělesné teploty - při příchodu bude dítěti asistentkami změřena teplota a  desinfikovány ruce.

· Asistentka pomůže dítěti v šatně a po umytí rukou ho odvádí do příslušné třídy.

· Učitelka dítěti při příchodu do třídy opětovně desinfikuje ruce.

· Případnou změnu času vyzvednutí dítěte hlásí zákonní zástupci při příchodu dítěte osobně přebírajícímu zaměstnanci MŠ.

· Poslední možný příchod do areálu MŠ je v 7:50 – poté se objekt zavírá a vstup je znemožněn.

Vyzvedávání dětí

· Zákonní zástupci si děti vyzvedávají bez možnosti vstupu do budovy

· Při pobytu na zahradě počká zákonný zástupce na vyhrazeném místě, kde mu bude dítě předáno.

· Doprovod dítěte dodržuje při odchodu z areálu MŠ a po celou dobu nutného pobytu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dodržujeme mj. tato pravidla bezpečného pohybu

· Pokud je to organizačně možné, tak se v objektu MŠ jednotlivé skupiny dětí nepotkávají a to ani v šatně, nebo umývárnách a na školní zahradě si hrají odděleně.

***************

Informace k provozu ZŠ a ŠD Chodová Planá od 01. 09. 2020 do odvolání

Příchod žáků do ZŠ - od 7.30 hodin do 7.55 hodin

· Provoz ŠD je v budově ZŠ ráno od 6.30 hodin do 7.30 hodin, kdy se otvírá budova ZŠ.

· Žáka může doprovázet do areálu ZŠ zákonný zástupce a dodržují rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

· Do vstupních dveří do budovy ZŠ již vstupuje žák samostatně, zákonným zástupcům je vstup do budovy ZŠ, ŠD i ŠJ zakázán.

· V maximální rychlosti a bez zbytečných průtahů se žák přezuje a převlékne v šatně a odchází do své kmenové třídy.

· Měření tělesné teploty - při příchodu bude žáku asistentkami změřena teplota a desinfikovány ruce. V případě naměřené tělesné teploty vyšší než 37°C bude žák vyzván k nasazení roušky a předán zákonným zástupcům (jsou-li přítomni, tak bezprostředně), nebo umístěn do karanténní zóny a zákonný zástupce kontaktován a vyzván k odvedení dítěte z objektu školy.

· Povinností žáka je mít v aktovce pro takový případ čistou roušku (nebo jinou adekvátní ochranu dýchacích cest).

· Učitelka dohlíží ve třídě na důsledné mytí a desinfekci rukou.

· Žáci, kteří navštěvují ŠJ jsou po vyučování odváděni na oběd a z důvodu probíhající stavby tělocvičny vstupují do objektu ŠD branou MŠ a personálním vchodem pro zaměstnance tzv. krčkem (do odvolání), kde si zují boty a přesouvají se do šatny.

· V maximální rychlosti a bez zbytečných průtahů se žák přezuje a převlékne v šatně a odchází do ŠJ.

· Po obědě stejnou cestou odchází a budova se zamyká.

· Žáci, kteří zůstávají v oddělení ŠD setrvávají do doby nahlášeného odchodu, nebo do vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten kontaktuje vychovatelku mobilním telefonem a ta dítě předá. V blízké době budou osazeny zvonky a kamery. Do té doby se omlouváme za případné komplikace a žádáme o shovívavost a pochopení složitosti vzniklé situace.

Pokud je to organizačně možné, tak v objektu ZŠ i ŠD je minimalizován kontakt jednotlivých tříd a oddělení - zejména na chodbách toaletách, v umývárnách a na zahradě.