Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Stanovení výše stravného od 1. 1. 2023 ve smyslu vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017

S ohledem na výše uvedené právní předpisy předložené vedoucí školní jídelny J. Vondráškovou stanovuji s platností od 1. 1. 2023 stravné ve školní jídelně ZŠ a MŠ Chodová Planá, p. o. takto:

Mateřská škola (3-6 let)

Sazba

Přesnídávka

10,00 Kč

Oběd

27,00 Kč

Svačina

10,00 Kč

CELKEM

47,00 Kč

Děti MŠ s odkladem školní docházky (7-10 let)

Sazba

Přesnídávka

10,00 Kč

Oběd

30,00 Kč

Svačina

10,00 Kč

CELKEM

50,00 Kč

Základní škola

Sazba

Oběd 1.- 4. ročník

30,00 Kč

Oběd 5. ročník

32,00 Kč

Cizí strávníci

74,00 Kč