Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

29. 11. 2018 - Přerušení dodávky elektřiny – v MŠ, ŠD a ŠJ od 7:30 do 15:30 hodin!!!

Školní jídelna – bude mimo provoz

Mateřská škola - prosíme rodiče předškoláků z MŠ, aby tento den nechali děti doma, pokud mají možnost. Pro ostatní, kteří takovou možnost nemají, bude zajištěn prostor pro běžnou činnost v objektu ZŠ. Rodiče předem v MŠ nahlásí, zda tento den jejich dítě přijde, či nikoliv. Ti co přijdou, tak do budovy Základní školy mezi 6:30 a 7:55 hodinou, kde si také své děti odpoledne v obvyklou dobu vyzvednou. Vzhledem k tomu, že v uvedený den nebude v provozu školní jídelna, musí mít každý předškolák s sebou vlastní stravu na celý den.

Základní škola - žáci II. třídy budou mít zajištěn prostor pro běžnou činnost v objektu ZŠ. Všichni žáci ZŠ budou mít s sebou běžnou svačinu a Ti, kteří ten den budou v odpolední družině budou mít i vlastní oběd.

Školní družina – ranní družina beze změn. Prosíme rodiče frekventantů odpolední ŠD, aby tento den žákům zajistili odchod ze ZŠ po vyučování, pokud mají možnost. Pro ostatní, kteří takovou možnost nemají, bude zajištěn prostor pro běžnou činnost dětí ŠD v objektu ZŠ. Rodiče předem v ŠD nahlásí, zda tento den dítě do odpolední ŠD přijde, či nikoliv. Děti si odpoledne v obvyklou dobu vyzvednou v budově ZŠ, nebo budou z areálu ZŠ uvolňovány dle běžného harmonogramu.

Akce ZŠ a MŠ v listopadu