Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

Školní družina

„V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme.”

V letošním školním roce má družina dvě oddělení pro žáky od 1.třídy do 5.třídy. Má vlastní prostory, kde si žáci hrají a relaxují. Každý den za hezkého počasí chodí ven. Navštěvují sportovní areál i Zámecký park, kde mají žáci prostor pro různé hry a sportovní utkání.

Provoz v družině se řídí vnitřním řádem školní družiny, který je k nahlédnutí na nástěnce v šatně ŠD. Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně.

Informace pro rodiče

  • Školní družina je v provozu po celý školní rok od 6.30 do 16 hodin. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit.
  • Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD.
  • Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným v přihlášce.
  • Dřívější odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.
  • Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy, vychovatelka nesmí žáky ze ŠD uvolnit!
  • Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáka rodiče.
  • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po obědě do 14°° hod nebo kdykoli po 15°°hod.
  • Po dobu pobytu žáka ve ŠD platí zákaz používání mobilních telefonů.

Žáci musí mít včas zaplacené obědy na celý budoucí měsíc. V případě nemoci žáka obědy odhlašují rodiče.

Jitka Janečková - vychovatelka školní družiny
Jitka Janečková - vychovatelka školní družiny
Dana Janoušková - vychovatelka školní družiny