Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

Naše mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace, Pohraniční stráže 193, 348 13 Chodová Planá - IČO 75006979

Zřizovatel:

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

Ředitel školy:

Mgr. Jan Ambrož

Kontakty:

ZŠ:        tel. 374 792 590            mobil 605 722 411        email: zs.chodovaplana@seznam.cz

MŠ:       tel. 374 792 329            mobil 702 764 396        email: ms.chodovaplana@seznam.cz

Sídlo mateřské školy:

Mateřská škola Chodová Planá, Kyjovská 343, 348 13 Chodová Planá

Vedoucí učitelka MŠ:

Bc. Markéta Vanišová

Učitelky:

Bc. Tereza Barták Kassalová

Ivana Rolková

Renata Pavlíková

Kateřina Masnerová

Viktorie Krištofová

Asistent pedagoga:

Daniela Jeřábková

WEB www.skola-chodova-plana.com

Fotogalerie www.skolkachodovka.rajce.net

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Objekt mateřské školy byl postaven v roce 1974. Je umístěna na klidném místě v areálu Zámeckého parku. V něm je umístěna mateřská škola, školní jídelna, školní družina, první třída základní školy a plynová kotelna. Mateřská škola je přízemní budova s rozlehlou zahradou osázenou množstvím vzrostlých stromů, keřů a květin. Blízko areálu mateřské školy je víceúčelové a fotbalové hřiště.

V letech 2015 – 2017 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce tříd, střechy a fasáda celého objektu.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem a kapacitou mateřské školy 70 dětí.

CHARAKTERISTIKA vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program má název „Od podzimu do léta, naše školka rozkvétá“ a jeho mottem je: „Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit“.

Záměr mateřské školy

Záměrem mateřské školy je využití přírodního prostředí k upevňování zdraví, poznatků a obohacování citových prožitků. Základním cílem je rozvoj samostatnosti, tvořivosti a zdravého sebevědomí jako základu pro vzdělávání a seberealizaci všech dětí. Mateřská škola bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Hlavní myšlenky programu:

· Rozvoj vzdělávání dětí prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností.

· Podpora rozvoje sociálně kulturních postojů, vedení dětí k soudržnosti, přátelství a porozumění.

· Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a environmentálnímu cítění.

· Vedení dětí k přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základům kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, život a vzdělávání do konce předškolního období v rozsahu individuálních osobních předpokladů dítěte.

· Vytváření vhodných podmínek k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy v souladu se školním vzdělávacím programem.

· Nabídka přitažlivého a podnětného prostředí, které napomáhá k realizaci spontánních, řízených i nadstandardních aktivit.

Prostředky k naplňování cílů:

· Práce na principu vzájemného partnerství a respektu.

· Harmonická komunikace mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy.

· Možnost seberealizace.

· Úsilí pedagogického sboru o naplňování potřeb dítěte.

· Dodržování obecných pedagogických zásad.

· Dodržování společně stanovených pravidel.

· Kvalitní a široká nabídka aktivit a činností.

· Společné chvíle v estetickém a tvůrčím prostředí.

Zde jsou ve formátu .pdf ke stažení další podrobné instrukce pro zákonné zástupce.