Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

Léto v mateřské škole

13. Srp 2010

Školka

Školka

Červen v mateřské škole

Pobyt dětí v mateřské škole jsme dětem zpestřovali tím, že jsme jim připravili řadu překvapení nebo jsme s dětmi vymýšleli, co by rády dělaly. Akce byly pro děti poučením i zábavou. A tak jsme se snažili  pomoci dětem stát se samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Pro děti byl připraven výlet do zoologické zahrady v Plzni.

Dále nás navštívila MŠ Planá, která s námi hledala skřítky ukryté na naší zahradě, koupali jsme se a cvičili na průlezkách.

Příjemným zážitkem byl táborový oheň dětí, rodičů, hostů a  pracovníků mateřské školy a základní školy. U táborového ohně se sešlo 112 dětí se svými blízkými. Spolu se  33 - ti pořadateli a 5 - ti hosty nás tu bylo 150. Večer byl teplý, bylo jasno. Děti  a dospělí byli v pohodě. Zazpívali jsme si za doprovodu kytaristy  pana ředitele Jana Ambrože. Pro děti byla připravena cesta pohádkovým parkem. Start byl u  pohádkové brány.Trasu postupně procházely skupinky pěti dětí s rodiči a pěkně si to prožily. Na trase se dětem představily známé pohádkové bytosti. Byly tam tyto pohádkové postavy: Krakonoš se svým sousedem a zahrádkou (chování v lese, poznávání zvířat), motýl Emanuel a maková panenka (sběr a určování květin, hledání berušky), klaun (hod míčky na terč), bílá paní (povídání, sběr šátečků), vodnice, žába a víla (lovení rybek, povídání o vodě, skákání, tanec s vílou, hledání korálků), akrobatka (skákání na trampolíně, ukázka akrobacie akrobatky), včely a beruška

( povídání o chování ke hmyzu, hledání květin), čerti ( povídání o chování, přetahování s lanem…), Pat a Mat ( překonávání říčky po kamenech, stavba, poznávání nářadí), loupežníci (povídání, co je důležitého pro lidi, zlatý kamínek od loupežníků), ježibaby (sezení na lopatě, trhání perníků, vylovení dobrot z tajemného pytle, rytíř (povídání o princeznách a rytířích, prohlídka meče, překonávání překážky), pohádková maskérka (malba na obličeje dětí) a robot (opakování pohybů). Děti dostaly od

pohádkových bytostí razítka do průkazů. Po jeho předložení si mohly vybrat z pouťového stánku odměny. Velmi děkuji všem kolegům, rodičům a přátelům za pomoc. Odměnou byla radost dětí a pochvala rodičů.

Pro rodiče jsme připravili prodejní výstavky hraček a  knih.

Školičky angličtiny pod vedením učitelky Jaroslavy Sedláčkové se zúčastnilo 15 dětí. Školička probíhala od listopadu do června, 2x týdně. Na závěr se sešli rodiče dětí, kde děti předvedly, co se naučily.

Mateřská škola pořádala pravidelná setkání  dětí s rodiči ,,Klub  maminek“. Setkání se konalo 1x za 3 týdny. Děti si zvykaly na prostředí mateřské školy. Společně jsme si hráli a vyměňovali  zkušenosti. Celkem se zde během roku vystřídalo 31 dětí se svými maminkami . Odměnou nám bylo, že se děti na setkání těšily a nerady odcházely. Maminky s dětmi se zúčastňovaly i akcí mateřské školy.

Naši nejlepší sportovci se zúčastnili okresní sportovní olympiády, kde obsadili 4. místo.

Přišly se na nás podívat děti z mateřské školy z Mariánských Lázních. Společně jsme si pohráli.

Slavnostní bylo setkání  předškolních dětí, rodičů a učitelek s představiteli městyse. Místostarosta  Ing. Jana Batrlová s dětmi pohovořila a předala dětem balíček potřeb

do školy. Učitelkám předala nádherné kytice a poděkovala za jejich nádhernou i náročnou práci.

Majáles předškolních dětí v obci má vždy nějaké zaměření, teď se městysem proháněly děti v červenobílém oblečení s dřevěnými hudebními nástroji, větrníky a dobrou náladou. Navštívily radnici a pivovar. Zazpívaly humorné písně. V mateřské škole byl dětem předán balíček pomůcek do školy. Paní učitelka Stanislava Sloupová a Veronika Doubková dětem popřály pěkné prázdniny a úspěšný vstup do základní školy. Od dětí dostaly spoustu květin.

Potěšilo nás, že na závěr roku děti předaly květiny nejen učitelkám, ale i uklizečce a kuchařkám. Děkujeme rodičům.

Červenec v mateřské škole

Tento měsíc byl velmi horký, mnoho dní bylo teplo od 25°C - 36°C. Cvičili a relaxovali jsme na zahradě mateřské školy, dováděli v bazénu, hráli si ve stanech, zpívali a povídali si na dekách, vytvářeli jsme vodní svět na pískovišti, pozorovali přírodu a hasiče, kteří likvidovali vosí hnízdo nad vchodem do budovy… O jednom víkendu přišla velká bouřka. V parku popadalo několik stromů a na zahradě naší školky stará lípa a dub.

Přejeme všem pěkné léto.                Za kolektiv MŠ a ZŠ Stanislava Sloupová

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii