Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

2023 05 Projektový den “Ze života včel”

09. Kvě 2023

V úterý 9. května se konal na zahradě projektový den “Ze života včel”. Paní Včeláková (opravdu se tak jmenuje :-)) z Ekodomov si se svými kolegyněmi připravily krásný program.

Děti se na začátku dopoledního programu seznámily s tématem hravou formou a to v podobě divadelního představení, do kterého byly postupně aktivně zapojeny všechny děti i pedagogové. Seznámily se se základními pojmy, názorně si vyzkoušely práci včel v každém jejich životním období (dělnice krmička, čistička, stavitelka, strážkyně, trubci a královna). Děti se díky přiměřené formě dozvěděly jak vzniká med, čím se živí malé larvičky a jaký úkol mají trubci a královna. Na závěr divadelního představení byl pro děti připraven krátký kvíz, aby se lektorka ujistila, že všechny informace byly pochopeny a předány efektivní formou s ohledem na věkově smíšenou skupinu dětí.

V další části dopoledne pracovaly děti ve čtyřech skupinách. Na první zastávce si děti vyzkoušely práci včelky, která se čerstvě vylíhla ze své komůrky, včelky čističky. Uklízely plastová víčka pomocí košťátka a smetáčku. Pracovaly ve dvojicích a učily se spolupráci.

Na druhé zastávce se děti seznamovaly s pomůckami včelaře, z nichž některé si mohly vyzkoušet (ochranný klobouk, dýmák) a prohlédnout si reálné ukázky různých druhů blanokřídlého hmyzu, který si děti často se včelkou spletou (vosa, čmelák, sršeň).

Na třetí zastávce měly děti možnost seznámit se se včelím voskem. Znovu si zopakovaly, kde se bere, zjistily jak voní a vyrobily si vlastní svíčku.

Na čtvrtém stanovišti děti očichávaly a pohledem rozlišovaly různé druhy medu (lesní, květový, akátový, lipový, medovicový). Pak vybraný med ochutnaly na kousku jablíčka. Po ochutnání medu pomocí didaktické pomůcky (plástve) společně stavěly svou velkou voskovou plástev. Opět se aktivně procvičuje spolupráce, zrakové vnímání a orientace v prostoru.

Fotogalerie k prohlédnutí zde. Text a foto- Bc. M. Vanišová - vedoucí učitelka MŠ. Foto - K. Masnerová, V. Krištofová - třídní učitelky